Antidoping

Norges Padleforbund har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Holdningen skal reflekteres i hele organisasjonen

Generell informasjon:

Det er utøverens ansvar å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldende regelverket! Det blir regelmessig gjennomført dopingkontroller av utøvere som deltar i klatrekonkurranser. Derfor oppfordrer vi alle utøvere , trenere og støtteapparat å gjennomføre nye Ren Utøver som er Antidoping Norges nettopplæring for utøvere. Opplæringsprogrammet er enkelt å gjennomføre og gir deg grunnleggende kunnskap i regelverket.

Nå nettsiden til Antidoping Norge finner du alltid oppdatert informasjon om antidoping. Der finner du dopinglisten som beskriver hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke. Du kan også sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer i legemiddelsøk. Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. På nettsiden til Antidoping Norge kan du sjekke om du trenger å søke om medisinsk fritak.

Her finner du lenke til det internasjonale antidoping forbundet: WADA

Her finner du informasjon om internasjonale padleforbundet: ICF sitt antidopingarbeid

Landslag (utøvere og støtteapparat):

Alle landsslagsutøvere skal gjennomføre Ren Utøver.

All sportslig og medisinsk støtteapprat  skal gjennomføre Ren Utøver og  følge dopingbestemmelsene.  

Alle som er i støtteapparatet skal ha medlemskap i NPF.

Klubber:

NPF oppfordrer alle klubber til å bli  Rent Idrettslag

Alle arrangører av konkurranser avtalt med NPF skal være  Rent idrettslag. 

Det skal fremgå at alle idrettsarrangementer avtalt med NPF er dopingfrie.

Eventuelle spørsmål  kan rettes til generalsekretæren i NPF som er antidopinsansvarlig i forbundet, eller sendes til Antidoping Norge: post@antidoping.no

Aktuelle linker:

· Antidoping Norge

· Dopinglista

· Regler for medisinsk fritak

· Rent idrettslag

· Ren Utøver

· ICF sitt antidopingarbeid

· WADA

· Legemiddelsøk