Hente person på bunnen

Hente person på 4 m dyp

Hente gjenstand på bunnen

Svømme 25 m under vann (1)

Svømme 25 m under vann

Basseng - kaste ball til hverandre - bølger

Basseng - trå i vannet - ball over hodet

Basseng - ligge på magen - nøytralt i vannet

Svømme på magen med armene på ryggen

Trå i vannet (1)