Tilskuddsordninger

Aktuelle tilskuddsordninger – mangfold og inkludering i friluftslivet

Barne- og likestillingsdepartementet – Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)

Se fullstendig oversikt fra Bufdir her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Alle_tilskuddsordninger/

 

Helse- og omsorgsdepartementet – Helsedirektoratet

  • Her er det foreløpig ikke meldt noen aktuelle for 2018, men legg merke til at kommunene får store beløp til folkehelsetiltak og psykisk helse hvor deres lokale lag og foreninger kan være viktige aktø Sjekk den aktuelle fylkeskommune og kommune.

Se fullstendig oversikt fra HOD her: https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/Tilskudd/id2341771/

 

Justis- og beredskapsdepartementet – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og UDI

Se fullstendig oversikt fra JD her: https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/tilskudd/id748361/

 

Klima- og miljødepartementet – Miljødirektoratet

Se fullstendig oversikt fra KLD her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/tilskot/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner/id2360567/

Kulturdepartementet

Se fullstendig oversikt fra KUD her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/Tilskudd-for-frivillige-organisasjoner/id2342815/

 

Se fullstendig oversikt over alle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820/

 

Ekstrastiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos de.

Søknadsfrister mellom 15.mars-15.september

https://www.extrastiftelsen.no/soknadsfrister/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innenfor fem innsatsområder sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold. 

Søknadsfrist 15.september

http://www.gjensidigestiftelsen.no/sknadsskjema

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode tiltak.

Søknadsfristene er 1. februar (søknadsskjema tilgjengelig fra 15.desember) og 1. september.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte