Gyrodaktylus Salaris

Vi elvepadlere må være vårt samfunnsansvar bevisst og bidra til at elvene våre er levedyktige.
Gyrodactylus salaris er en parasitt som setter seg på laks i infiserte elver. Smitte fra elv til elv kan for eksempel skje ved at vi frakter litt vann fra et vassdrag til et annet i kajakken
Hva kan vi gjøre for å hindre at dette skjer?