Trakassering og overgrep

Det kan være vanskelig å melde fra om seksuell trakassering eller overgrep i idretten. Under ligger en veiledning, en samtalemal og et informasjonsskriv, som kan gjøre det lettere å vite hvordan man skal forholde seg om en slik situasjon skulle oppstå. I tillegg er retningslinjene for idretten mot seksuell trakassering og overgrep vedlagt.

Varsling til klubb: Ta kontakt med en person du stoler på i din padleklubb eller region.
Varsling til NPF sentralt: https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/SNPZOBQpD7CUt9Er.1532

Veiledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten

Samtalemal

Brosyre om seksuell trakasering

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten