Trakassering og overgrep

Det kan være vanskelig å melde fra om seksuell trakassering eller overgrep i idretten. Under ligger en veiledning, en samtalemal og et informasjonsskriv, som kan gjøre det lettere å vite hvordan man skal forholde seg om en slik situasjon skulle oppstå. I tillegg er retningslinjene for idretten mot seksuell trakassering og overgrep vedlagt.

Varsling til klubb: Ta kontakt med en person du stoler på i din padleklubb eller region.
Varsling til NPF sentralt: Gjelder alle typer varsling, inkludert varsling om seksuell trakassering og overgrep. Styret i NPF har vedtatt at varsling skal skje til generalsekretær Sven Andersen

Kontaktinfo:
Sven N. Anderssen på tlf. 92 44 45 58 eller e-post: Sven.Anderssen@padling.no
 

Veiledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten

Samtalemal

Brosyre om seksuell trakasering

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten