Dokumenter

Dokumenter NPF har utarbeidet på temaet HMS finnes her.
  • Kurshefte risiko Hav, gir et bilde av hvordan NPF arbeider med og anvender HMS i aktiviteten.
    Dokumentet er underlag for kurs og samlinger.
  • Behandling av Episodeskjema.
    Hva skjer med avviksskjemaet når du har sendt inn til NPF? Eksempel fra Hav.
  • Rettslig ansvar i forbindelse med padling.
    Dokumentet er utarbeidet for å gi en oversikt over lover og regler som gjelder for vår aktivitet. Her finner man lovhjemler for HMS arbeidet i organisasjonen. Anbefalt lesning for klubber.

Vedlegg: /media/1389/kurshefte-risiko-2011-04-05.docx