Dokumenter

Dokumenter NPF har utarbeidet på temaet HMS finnes her.
  • Kurshefte risiko Hav, gir et bilde av hvordan NPF arbeider med og anvender HMS i aktiviteten.
    Dokumentet er underlag for kurs og samlinger.
  • Behandling av Episodeskjema.
    Hva skjer med avviksskjemaet når du har sendt inn til NPF? Eksempel fra Hav.
  • Rettslig ansvar i forbindelse med padling.
    Dokumentet er utarbeidet for å gi en oversikt over lover og regler som gjelder for vår aktivitet. Her finner man lovhjemler for HMS arbeidet i organisasjonen. Anbefalt lesning for klubber.

Vedlegg: https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1001/2011-04-05-kurshefte-risiko-hav.pdf

Vedlegg: https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1002/behandling_av_avviksskjema_i_npf1.pdf

Vedlegg: https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1003/rettslige-ansvar-i-forbindelse-med-padling.pdf