TK Flattvann

Teknisk komite Flattvann skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at Handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

 

Følgende personer sitter som representanter i komiteen:

Navn Organisasjon
Eirik V. Larsen NPF
Mathias Hamar Strand KK og Region Øst
Morten Ivarsen Fana KK og Region Vest
Susanne Rosåsen Kristiansand KK og Region Sør
Tom Selvik Oslo KK og Trenerteam landslag senior
Jacob Norenberg Bærum KK og Trenerteam landslag senior