TK Flattvann

Teknisk komite Flattvann skal være et organ hvor forbundets administrasjon rådfører seg i saker knyttet til utviklingen av grenen, være en lyttepost ut mot klubbene, samt bidra til å optimalisere ressursbruk innen grenen slik at Handlingsplanenes gjennomføring styrkes.

Følgende personer sitter som representanter i TKF:

Navn Organisasjon
Sven N. Anderssen NPF
Tomas Osen Flekkefjord KK
Marianne Fjeldheim Tysvær KKK
Morten Ivarsen Fana KK
Vegar Kristiansen  Moss KK.