Hva er Våttkort

Padleforbundets utdanningsstige heter Våttkort. Våttkort inneholder mange forskjellige padlekurs i ulike grener. All utdanning i Padleforbundet tar utgangspunkt i den enkelte padlers mestringsfølelse og motivasjon - uavhengig av gren og ambisjonsnivå.

Våttkort og Padleforbundet er en del av norsk idrett og følger dermed rammeverket, og kvalitetssikringen, som ligger i Trenerløypa. I tillegg er Padleforbundet medlem av European Paddlepass, som er et rammeverk for det padlespesifikke.

Trenerløypa er utviklet av Norges Idrettsforbund på oppdrag fra særforbundene. Trenerløypa er et rammeverk som skal sikre fellesidrettslige momenter i norsk trenerutdannelse, og er dermed ikke en utdanningsstige, men et rammeverk som Padleforbundet må forholde seg til i utviklingen av Våttkortstigen.

Skissen under viser forholdet Trenerløypa, EPP og NPF.

 

null