EtU UNG Ledelse

EtU UNG Ledelse er en påbyggingsmodul for voksne aktivitetsledere, turledere og veiledere som ønsker å lede aktivitet for barn og unge i klubb.

Når man henvender seg til barn og unge stilles det flere krav, både ved tilrettelegging av arena og utstyr, og til valg av metode. Barn har en annen måte å tilnærme seg padling og idrett på – og det er ikke alltid opplagt hvilken metode som egner seg best. I mange tilfeller er høy grad av metodisk fleksibilitet og variasjon nødvendig for å skape motivasjon, miljø og fortsatt deltakelse i klubb blant barn og unge.

Kurset legges opp som en helgesamling i samarbeid med NPF og klubb på naturlige arenaer og møtesteder for målgruppen. Gjennomføring skjer med en blanding av teori, e-læringskurs og praksis. I praksisdelen vil vi teste ut ulike metoder for læring gjennom lek, og samtidig utvide «verktøykassen» for å kunne lage varierte og gode aktiviteter for barn.

Vi vil gjennom kurset drøfte hvordan du kan kan være en ressurs for å legge tilrette i din klubb og hva som skal til for å opprettholde et godt og stabilt tilbud over tid.

Kurset gir i tillegg en unik mulighet til å skape nettverk og engasjement rundt padleaktiviteter for unge

Kurs legges ut på terminlisten. Ved stort regionalt eller lokalt behov har forbundet mulighet til å kjøre et eget kurs for regionen / klubben.