Oppstartsmøte Oslo

03.12.2019 13.58.12

Invitasjon til oppstartsmøte i Oslo på Idrettens hus (ved Ullevål Stadion), 15. Januar 2020, kl 18.00 - 20.00.

Til frivillige lag, foreninger og privatpersoner: Padleklubber, roklubber, kystlag, turlag, båtforeninger, vel-foreninger m. fl.
Til forvaltning og reiseliv: Fylkeskommuner, kommuner, maritime nasjonalparker, avdelinger av skjærgårdstjenesten og andre aktuelle organisasjoner

14,6 MILLIONER TIL RO OG PADLERUTER I OSLOFJORDEN!

Prosjekt ro- og padleled Oslofjordenoppstartsmøte i Oslo

Sparebankstiftelsen DnB har tildelt Norges Padleforbund (NPF) 14,6 millioner kroner for å etablere ro- og padleruter i hele Oslofjorden, fra Risør til Halden. NPF har derfor inngått et samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd, Forbundet Kysten og Norsk Friluftsliv gjennom etablering av prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden.

Samlingen vil ha følgende tema og noen korte orienteringer:

 1. Kort om prosjekt-oppstart
 2. Presentasjon av hovedled på strekningen Risør-Oslo-Halden
 3. Hvordan knytte lokale ruter til hovedleden
 4. Prosjektmidler til lag og foreninger – hvordan, hvem, når?
 5. Lokal medvirkning ved kommuner og andre aktører – lokal medfinansiering
 6. Litt om kvalitetssikring og gradering av ruter
 7. Korte orienteringer
 8. Innspill og spørsmål

Vi gjennomfører samlingen i Norges Padleforbunds lokaler, Idrettens Hus ved Ullevål stadion 15. Januar 2020, kl 18 – 20

Dette er det siste av i alt 9 oppstartsmøter som har blitt arrangert i november 2019.

Innspill som framkommer på møtet eller som vi mottar på annen måte, vil bli bearbeidet og oppsummert.

Prosjektmidlene kan brukes til:

 • Informasjonstavler plassert på utgangspunkt for ro- og padleruter
 • Turkort – enkel «flyer» med kart og beskrivelse av turen «der du bor»
 • Etablering av små flytebrygger for kajakk og småfartøy
 • Stativ for oppbevaring av kajakk og småfartøy – «kajakk-hotell»
 • Padlehuker – enkle gapahuker på steder for rasting, opplevelse av vakker natur, overnatting..
 • Opparbeiding av enkle teltplasser
 • Utvikle IKT-verktøy; oversikt/administrasjon av ro- og padleruter, turplanlegger mm.

 

 

Gjennom de åpne oppstartsmøtene ønsker vi: Å informere og involvere deg/din organisasjon om prosjektet der vi setter fokus på lokale behov og praktiske utfordringer, medfinansiering mv. Innledningsvis vil det bli orientert om forvaltningens arbeid med «friluftslivets ferdselsårer» og nasjonalparkenes arbeid. Vi ønsker selvsagt også å motta synspunkter og innspill.

Prosjektet (2019-2022) vil bl.a. bygge videre på det arbeidet som Vestfold fylkeskommune startet i 2018 sammen med frivillige lag, foreninger og kommuner.  Tiltakene i regi av Prosjekt ro- og padleled Oslofjorden vil bli sett i sammenheng med bl. a. Kystledhyttene i fjorden. Ro- og padleruter skal ses i sammenheng med nasjonalparkenes besøksstrategi osv.

Prosjektet skal gjennom høy grad av involvering av alle parter; både frivillige organisasjoner, forvaltningen, grunneiere m. fl. arbeide for å:

FREMME trygghet på sjøen for alle brukergrupper gjennom kvalitetssikrede og kartfestede ro- og padleruter

FOKUSERE på ro- og padleruter «der du bor og oppholder deg»

FINNE og kartfeste enkle ruter med gradering grønn eller blå

FORBEDRE folks tilgang til sjøen

** FRILUFTSLIV på FJORDEN**

Velkommen til oppstartsmøte i Oslo! Ingen påmelding

Med vennlig hilsen

Bjørn Egil Hansen, prosjektleder - Norges Padleforbund, Ullevål stadion, 3. desember 2019

 

 

 

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord