Padletinget 2021

21.01.2021 14.32.32

På vegne av Padlestyret innkalles herved til Norges Padleforbunds ordinære Ting.

 

Vedlegg:

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Funksjonshemmede , #Generelt