Padletinget 2021

22.03.2021 20.34.01

Norges Padleforbund avholdt sitt ting digitalt søndag 21. mars.

Norges Padleforbund avholdt sitt ting digitalt søndag 21. mars. For selve gjennomføringen ble det tatt i bruk Teams til streaming og presentasjoner, mens voteringer og forslag ble gjort gjennom GoPlenum

Tinget vedtok blant annet en ny lov som er i tråd med lovnormen for særforbund. Videre ble en ny versjon av virksomhetsplan med langtidsbudsjett vedtatt og tingforsamlingen stemte frem forslaget om å innføre en lisensforsikring til aktiviteter i regi av NPF.

Geir Kvillum ble gjenvalgt som president, og i det nye styret fikk han med seg følgende:

  • Knut Kjelsås, Visepresident
  • Elsa Du Plessis (medlem)
  • Torgeir Toppe (medlem)
  • Ellen Nydal Eide (medlem)
  • Tonje Pedersen (vara)
  • Bengt Adeler (vara)

Tags: #Generelt