Padleruter Drammensfjorden

30.04.2021 15.06.13

Fredag 30. april lanserte Gyldenløve KK sitt flotte opplegg med ro- og padleruter i Drammensfjorden og Drammenselva.

Gyldenløve Kajakklubb, som er en del av DNT Drammen og Omegn og har et godt samarbeide med Norges Padleforbund, tok oppgaven med å beskrive rutene i Drammenselva og Drammensfjorden og knytte dette området opp mot leden i Oslofjorden. Denne delen av padleleden er nå klar og totalt er hele 33 ruter lagt ut i DNTs nasjonale turportal UT.no. Klikk her for lenke til siden til DNT Drammen. 

Veldig mange timers jobb

Underveis er det blitt mange turer på vannet, befaringer og timer ved PC-tastaturet. Rutene er nummerert fra 1 til 33, og alle er kvalitetssikret av Norges Padleforbund. Adkomstpunktene med tilhørende fasiliteter er registrert, og fotoapparatet til primus motor Jens Petter Ørjansen i Gyldenløve KK har vært flittig i bruk. Kartsporene er lagt ut i «Rett i kartet», den nasjonale kartdatabasen til Kartverket.

På tur langs padleleden i Drammenselva og fjorden

Leden starter i Hokksund i Øvre Eiker Kommune, følger elva til munningen ved Drammen og fjorden videre ut til Rødtangen og Sandebukta. Det er mange friområder underveis, og alle kjennetegnes ved at kommunene har tilrettelagt dem godt for allmenheten og friluftsliv ved og på vannet. I løpet av de neste ukene og sommeren vil det bli satt opp informasjonstavler og pekeskilt på sentrale punkter langs padleleden.

En padlebrosjyre til inspirasjon og turglede

Det er også laget en informativ og flott digital padlebrosjyre på hele 42 sider der du finner turbeskrivelser, kart og bilder. Klikker du her kan du ta en digital reise gjennom padleleden i Drammenselva og fjorden.

Her er et eksempel på de fire informasjonstavlene som er laget, for Drammen, Asker, Lier og Øvre Eiker.

Infotavlen for Drammen

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord