NM Kristiansand

12.08.2021 08.16.41

Norgesmesterskapet i K1 for senior og junior, UM lagbåt og ungdomscup for P/G 12 og 14 år på Gillsvann 14.-15. august 2021

 

I samarbeid med Norges Padleforbund har Kristiansand kajakklubb gleden av å invitere til Norgesmesterskapet i K1 for senior og junior, UM lagbåt og ungdomscup for P/G 12 og 14 år på Gillsvann 14.-15. august 2021.

Løpsprogrammet for dette stevnet er i henhold til Konkurransereglementet revidert høsten 2019; www.padling.no

Påmelding, oppsett og resultater oppdateres fortløpende på www.racemanager.no 

Det inviteres til følgende øvelser i NM K1:

Damer senior K1: 200m, 500m, 1000m og 5000m.

Damer U18 K1: 200m, 500m, 1000m og 5000m

Herrer senior K1: 200m, 500m, 1000m og 5000m

Herrer U18 K1: 200m, 500m, 1000m og 5000m

Kongepokal er i år satt opp på k1 500m for senior damer og K1 1000m for senior herrer. Kongepokal forutsetter 15 deltakere for hver av distansene.

Det inviteres til UM lagbåt i følgende øvelser:

Damer/Herrer U16 K2: 200m, 500m, langløp: 2500m

Damer/Herrer U16 K4: 200m, 500m

 

Det inviteres til ungdomscup i følgende øvelser:

P14/G14 K1: 200m, 500m, langløp: 2000-2500m

P12/G12 K1: 200m, 500m, langløp: 1000-1250m

Det arrangeres mini k4 500m for P/G/12/14

 

Invitasjonen til dette stevnet forutsetter at Norge er på nivå 3 eller 4 i regjeringens gjenåpningsplan. Dersom strengere regler innføres, er det i samråd med NPF bestemt at deltakerantallet begrenses ut ifra følgende prioritering:

  1. 1)  K1 Senior herrer/damer

  2. 2)  K1 Junior herrer/damer

  3. 3)  Lagbåt U16 herrer/damer

  4. 4)  G/P 14 år

  5. 5)  G/P 12 år

Hvis det innføres begrensninger på antall personer til stede ved Gillsvann, vil arrangør tildele kvoter til de enkelte klubbene slik at det ikke går på bekostning av utøvere.

 

Smittevern

Klubbene må selv legge til rette for og påse at støtteapparat og utøvere forholder seg til FHI’s til enhver tid gjeldende retningslinjer og lokale anbefalinger i Kristiansand.

Kristiansand ble med i gjenåpningsplanens trinn 3 først 26. juni. Vi har per i dag lokale anbefalinger om bruk av munnbind innendørs hvor det ikke er mulig å holde 1 meter. Barn under 12 år og personer som av helsemessige årsaker ikke kan benytte munnbind, er fritatt. Klubbene må sørge for å ha munnbind tilgjengelig for sine deltakere.

 

Viktige datoer og tidspunkt

Påmeldingsfrist: Torsdag 5. august 2021 kl. 19:00.
Startavgift: Skal være betalt torsdag 5. august 2021
Lagledermøte: Fredag 13. september 2021 kl. 20:00 i klubbhuset på Gillsvann

Første løp lørdag 14. august: Kl. 08.30
Første løp søndag 15. august: Kl. 08.30

Påmelding

RaceManager benyttes for å administrere påmeldinger, løpsoppsett, resultatservice, overnatting og lunsjbestilling. Alle utøvere og lagledere må registrere seg via https://racemanager.no med navn, alder, epost og klubb. Klubbtrener vil få tilgang til å sette opp hvem som skal delta i hvilke løp basert på det forhåndsbestemte programmet.

Startavgift

Startavgiften er kr 500 per utøver, uavhengig av antall løp, dette i hht. NPF vedtak.

Etteranmelding: Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise etteranmeldinger dersom dette endrer heat-oppsett eller stevneprogrammet.

Overnatting

Vi tilbyr overnatting ved Lovisenlund skole. Adresse: Marcus Thranesgate 20, 4630 Kristiansand.

Skolen åpner for innsjekk fredag kl. 17. Skolen vil være stengt fra 09:30 16 lørdag og etter kl. 10 søndag. Vi ber om at lagleder tilser at utøverne i størst mulig grad holder seg til anviste areal innendørs. Dette av smittevernshensyn.

Pris overnatting inkl. frokost pr natt: kr. 220

Vi minner her om lokal anbefaling om bruk av munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand. Klubbene må selv holde egne munnbind.

Lunch

Varm lunch kan forhåndsbestilles i RaceManager.

Lunch serveres i mattelt ved klubbstua. Det tilbys plass iht. gjeldende avstandsregler i mattelt. Er det ikke ledig plass, må mat tas med til klubbtelt.

Pris per lunch per dag: Kr 130

Kiosk

Det blir enkel kiosk ved baneanlegg som tidligere. All betaling skjer via Vipps.

Fasiliteter

Forutsatt nivå 3 i gjenåpningsplanen: Doer og dusj vil være tilgjengelig både på Gillsvann og i skolen. Alle personlige eiendeler må oppbevares i klubbtelt og vi oppfordrer alle til å begrense tiden i garderobe.

Betaling

Startavgifter samt betaling for deltakerpakker betales innen onsdag 11. august til: Kristiansand kajakklubb, konto: 3060.17.93489, merkes: NC4 2021 og klubbens navn.

Kontaktperson

Alle henvendelser til Kristiansand kajakklubb i forbindelse med dette stevnet sendes skriftlig på epost til flatt.leder@kristiansandkajakklubb.no Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig.

Kontaktpersoner under stevnet:

Stevneleder: Koordinator: Sekretariat:

Arild Drivdal, m 46298044
Ingrid Nordal Kristoffersen, m 92252892 William Juul, william@juul.no, m 95793253

 

Lagledermøte / Program

Samtlige deltagende klubber skal stille med en representant på lagledermøtet i klubbstua på Gillsvann 13. august kl. 20:00

Oppdatert stevneprogram vil være tilgjengelig på https://racemanager.no kort tid etter lagledermøtet.

Resultater / Trekninger

Resultater og trekninger blir under stevnet oppdatert på https://racemanager.no. Ellers anbefales https://padling.juul.no med stevneresultater fra nasjonale og internasjonal stevner siden 2015.

 

Diverse VIKTIG informasjon

Båtnummer

Klubbene tar selv med seg det antall nummerserier 1-9 som ansees nødvendig. Godkjent standard er stive plastskilt - sort tekst på hvit/gul bakgrunn. Arrangøren stiller med nummer til langløpene.

Vektkontroll

Det vil bli gjennomført vektkontroll under stevnet. Deltagerne er ansvarlig for at båtene er kontrollveid før start. Det blir anledning til å utføre vektkontroll fra 45 min før første start begge dager. Arrangøren stiller IKKE med sand og poser til disposisjon for dem med for lette båter, vi forventer at utøvere har egne vekter da vi ønsker å unngå samlingssteder for smitte.

Dersom ikke annet blir annonsert skal de 4 første i samtlige semifinaler og A-finaler inn til kontrollveiing rett etter målgang.

Flytevest

I alle nasjonale stevner skal utøvere til og med det året de fyller 16 år benytte flytevest. Dette gjelder under oppvarming så vel som under løpene. Dette gjelder også om utøveren deltar i eldre årsklasser (i lagbåt-NM).

Premiering

  • Medaljer i NM og UM lagbåt- klasser

  • I 14-årsklassen premieres inntil 1/3 av antall påmeldte innen fristen.

  • I 12-årsklassen premieres alle deltagere.
    Lagleder er ansvarlig for at aktuelle deltakere stiller til premiering til rett tid.

Parkering

Det er ikke tillatt med parkering inne på stevneområdet lørdag og søndag. Oversikt over parkeringsområder gis på lagledermøtet fredag kveld.

Båthengere kan kjøres inn på anlegget fredag kveld.
Lørdag og søndag vil anlegget være stengt for kjøretøy frem til siste løp søndag.

Tags: #Flattvann , #Padling i toppen