Kystkommunen Asker

31.01.2021 21.36.37

Blant de 26 kystkommunene rundt Oslofjorden tar Asker både plass og oppmerksomhet. Vi slo av en prat med Camilla Mohr.


Alder: 52

Rådgiver friluftsliv og havn, Asker Kommune
Oppgave: Drifter og utvikler kommunens friområder, friluftsområder, stier, turveier og sjøområder sammen med gode kollegaer.
Fritidsinteresser: Turer i skog, mark, på sjøen og fjellet. Oselveren Sjur fra 1935. Lager ting av tre, røtter og never.

Blant de 26 kystkommunene rundt Oslofjorden tar Asker både plass og oppmerksomhet.
Med stor vekt på nærhet til friluftsaktiviteter og mulighet til å planlegge på tvers av gamle kommunegrenser, finnes det ingen grenser for mulighetene.
Vi har bedt henne dele litt av hva de gjør.

Kan du fortelle oss litt om Asker kommunes friluftlivsvisjon?
– I Asker jobbes det nå med kommuneplanen for den nye, store kommunen. Der er det er fokus på FNs bærekraftsmål. En av strategiene våre er at Asker kommune skal bidra til å etablere gode møteplasser, sammenhengende grøntområder og et gjennomgående turveinett langs kysten, gjennom bebyggelsen og ut i skog og mark, som en tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet. Friluftsmulighetene i kommunen skal ivaretas og utvikles.

Hvordan passer ro- og padleleden inn dette?
– Disse møteplassene kan like gjerne ligge ved sjøen som i tettbygde strøk. Og på lengre turer har man mer eller mindre de samme behovene på de stedene man kommer til, uavhengig av om man ferdes til fots langs kyststien eller padler og ror; nemlig ly, vann og toalett. I tillegg må vi legge til rette for utsettingsramper og stativ for å lagre kajakker så man for eksempel kan sykle eller gå til sjøen når man skal padle. Vi jobber også med Plan for friluftslivets ferdselsårer. Der vil ro- og padleleden være viktig.

I disse koronatider er det stort behov for kortreiste turforslag. Lykkes dere?
– Ja, med god hjelp av alle de frivillige organisasjonene. I vår nye, store kommune er det mye å ta av og mange frivillige som jobber for å legge til rette for friluftsliv. Før påske la både kommunen og en rekke organisasjoner ut turforslag. Turtellerne våre har gjort et ekstra hopp i koronaens tid, og den trenden håper vi fortsetter. Det er virkelig moro å se hvor mange som kommer seg ut på nye steder i marka og langs strendene.

Hvordan har Asker tatt steget opp til å bli en skikkelig kystkommune?
– Kystlinjen er jo den samme, men vi har nå mulighet til å planlegge mer helhetlig på tvers av de gamle kommunegrensene, også i sjøen og på øyene. Det er bra!

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord