Hele landet på en led

11.01.2021 18.25.53

Vi slo av en prat med Thomas Pindard, utviklingsleder i padleforbundet.

Alder: 44
Bosted: Lillesand
Oppgave: utviklingsleder i Norges Padleforbund
Padleinteresser: Havpadling og elvepadling

Prosjektet om å opprette en ro- og padleled for Oslofjorden inngår i en større plan. På sikt ønsker Norges Padleforbund at hele kysten fra Halden til Kirkenes skal danne en kvalitetssikret led, slik at alle kan finne lysten på kysten. Vi har tatt en prat med Thomas Pindard, en av fødselshjelperne til denne ideen.

Hva er egentlig padleforbundets visjon med ro- og padleledene?

– Forbundets visjon er «Padleglede for alle» og som en følge av dette må vi bidra til å gjøre det enklere å komme seg ut, vise hvor det er trygt å padle og sørge for at alle forhold ligger til rette for en fin tur. Som et stort puslespill skal vi legge bit for bit for at alle skal finne gode og trygge padleruter, både til tur og trening i nærheten av der de er. Denne første fasen handler om tilrettelegging, og så kommer tilgang og tilgjengeliggjøring etter hvert

Hvordan passer prosjektet for ro- og padleleden i Oslofjorden inn i disse planene?

– Når man starter opp et slikt arbeid er det litt tilfeldig hvem som napper først. Sparebankstiftelsen DNB hoppet på våre forslag for Oslofjorden, og gjorde det mulig for oss å sette i gang arbeidet. Det vil gi oss masse læring og kunnskap. Nå ser vi også at for eksempel Agder følger etter. Der har de nå fått sine første midler til å starte opp utviklingen av egen led. På sikt vil flere følge etter og derfor er dette prosjektet viktig.

Hva er de fremste suksessfaktorene for dette arbeidet, slik du ser det?

– Helt konkret vil jeg si at risikoanalysene våre er nøkkelen til å lykkes. Vår oppgave er å gjøre det trygt å padle, og det standardiserte ROS-verktøyet bidrar til at vi får kartlagt helt typiske problemstillinger for de som beveger seg i små farkoster helt nede på vannflaten. Disse utfordringene kan handle om å legge rutene utenom ‘fremherskende båtretninger’, for å tydeliggjøre hvor det kan være utfordringer med fergeleder eller for eksempel lokale strømforhold. Alt dette forsøker vi å ta høyde for, så turrutene skal bli så trygge som mulig.

Hvorfor er det viktig at lokale klubber engasjerer seg i arbeidet?

– Kysten vår er full av små og store perler. Vi kan legge til rette for de store linjene, men det er jo de lokale som kjenner sine egne perleruter best. Derfor er det viktig at vi jobber på lag for å knytte dette sammen. Noen vil jo gjerne ha et mål for turen sin, og i samarbeid med de som kjenner området best finner vi frem til og dokumenterer hvordan det er best å ta seg dit.

Foto: Dag Roland / Norges Padleforbund

Thomas Pindard nyter en god bølge. Foto: Dag Roland / Norges Padleforbund

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord