Innføring av kompetansekrav for førere av fritidsbåter og vannscootere

09.09.2021 09.03.28

Regjeringen har besluttet at det skal innføres et kompetansekrav for førere av fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

Regelverket trer i kraft våren 2023. Eventuelt krav om bruk av automatisk nødstopp skal vurderes i forbindelse med revisjon av småbåtloven. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-krav-om-hoyhastighetsbevis-pa-sjoen/id2870780/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210908

Dessverre ble det ikke innført et lavere innslagspunkt enn 50 knop for høyhastighetsbevis, slik som både Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet og vår felles uttalelse tok til ordet for. En mer gledelig nyhet på sjøfartsfronten er at Oslo kommune foreslår at 5 knopssonen utvides fra 150 meter til 200 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten; https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/horing-forskrift-om-fartsgrenser-for-fritidsfartoy-i-oslo-kommune/

Tags: #Hav , #Flattvann , #Surfski , #Generelt