I kjølvannet av Vestfold

31.01.2021 21.43.49

En del av sporet er allerede lagt. Padleled Vestfold ble drevet frem av Vestfold Fylkeskommune og er allerede etablert.


Bård Andresen
Alder:
50
Tittel: Rådgiver idrett og friluftsliv, Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Oppgave: Prosjektleder for Padleled Vestfold og Telemark. Saksbehandler/rådgiver på fagfeltene idrett og friluftsliv.  Sitter i Prosjektstyret til Oslofjordprosjektet.
Fritidsinteresser: Kiting, Randonné og kajakk er noen av aktivitetene jeg prøver å gjøre mest mulig av.   

En del av sporet er allerede lagt. Padleled Vestfold ble drevet frem av Vestfold Fylkeskommune og dekker 622 kilometer graderte ruter i padlemekka. Den rike kartboken, med 91 turforslag, inneholder detaljerte kart og gode beskrivelser. Fordelen med å ‘padle etter Wirkola’ er at vi har gode forelegg å styre etter!

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at Vestfold Fylkeskommune tok initiativ til Padleled Vestfold?

– Vi ønsket en satsing på de mykeste trafikantene på sjøen. Prosjektet skal tilrettelegge for det enkle friluftslivet og motivere for bruk av den flotte kysten vår. Vi tror også at vi gjennom dette prosjektet kan tilgjengeliggjøre kysten for flere når turforslag er gradert og nyttig merking i kartet for padlerne er mere synlig.

Hvilke erfaringer har dere hatt, etter at leden ble åpent i 2018?

– Vi ser at det har vært en økt interesse og bruk av kajakk langs kysten. Når vi etablerer Padlehuker fortløpende i kommunene, ser vi en stor interesse fra media som er med på å forsterke den interessen som allerede er der.

Har du noen praktiske erfaringer fra etableringen av Padleled Vestfold, som kan være nyttig å tenke på, når resten av fjorden skal strekes opp?

– Jeg tror det har vært en fordel at det regionale leddet sto for koordinering og ledelse av prosjektet. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med kommunene og de frivillige organisasjonene, men slike prosjekter som går over flere kommunegrenser blir fort krevende. Derfor tror jeg padleforbundet, og prosjektleder har gode forutsetninger for å lykkes med å etablere en led i Oslofjorden.

Er det noe du ville gjort annerledes?

– Jeg kommer ikke på noe konkret som jeg tenker vi skulle gjort annerledes, men det er ikke slik å forstå at vi har gjort alt rett eller på rett måte. Tenker at vi skal få god nytte av den erfaringen vi har gjort oss når padleleden skal videreføres i det nye fylket.  

Foto: Trond Glesaaen / Norges Padleforbund 

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord