Hva er en Ro- og padleled?

28.01.2021 19.53.45

Ro- og padleled betyr enkelt og greit en rute for ro- og padleturer der leden er det som knytter de lokale rutene sammen.

Dere lurer kanskje på hvordan de blir til og ikke minst hvordan de blir merket og gradert?

På en måte er en ro- og padleled et slags eksempel på en slags "delingsøkonomi". Som padler vil du kanskje dele turen din med andre. Dette kan du for eksempel gjøre ved å legge ut bilder på sosiale medier, vise turen på kart eller publisere GPS-spor som gir andre lyst til å prøve samme tur. Eller at du ønsker å finne informasjon om andres turer. Det er det prosjektet skal gjøre. Samle sammen informasjon slik at mange flere kan komme seg ut på tur.

Da er det viktig med informasjon om tilgangspunkt (start- og sluttsted som er et  egnet sted for å sette ut kajakkene med en egnet parkering der bilen kan stå lovlig parkert. Videre er det greit med informasjon om egnede rasteplasser eller eventuelt overnattingsplasser. Det bør også være beskrivelse av viktige ting som butikker, toaletter, muligheter til å kvitte seg med søppel og hva som finnes av severdigheter osv. på turstrekningen.

Klikk her for Ro- og padleled Oslofjordens egen Facebook-side.

Hvordan graderes rutene?

Det er ikke så enkelt å synliggjøre turruter til vanns, det er mange faktorer som spiller inn. Vi har derfor basert oss på fargekoding sammen med det internasjonalt anerkjente stjernesystemet til det engelske padleforbundet British Canoeing. Ved å benytte dette systemet sikrer vi at graderingen av turledene er kalibrert etter det internasjonale systemet.

Farvann og forhold er sentrale begrep som legger grunnlag for risikovurdering i planleggingsarbeidet.

Farvann er de konstante faktorene i området man er i. Dette kan være alt fra en skjermet bukt til et helt åpent havområde. Forhold er de dynamiske faktorene som hele tiden endrer seg, for eksempel vind, bølger, grunner og tidevann, vanntemperatur, strøm, dønninger eller annen trafikk.

Les mer på Veileder for Ro- og padleruter 

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord