Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 11. - 19. september.

09.09.2021 10.37.52

Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad som i år går fra 11. – 19. september.

Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel. Det startet med en den store Strandryddedagen i 2011, men interessen ble så stor at ryddedagen har utviklet seg til å bli et ukelangt arrangement hver høst. Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også!

Nettside med mer informasjon om Strandryddeuka finner dere her: https://holdnorgerent.no/strandryddeuka

Vi rydder på hjemmebane er et konsept som skal motivere til å sikre rene treningsområder. Dette omfatter både idrettsanlegg, men også andre områder som benyttes til trening. Dette kan være vannet eller elven du padler i, stranden du ofte benytter eller området du går ut fra som padler.

Bevissthet og kunnskap om forsøpling er viktig for å stoppe forsøplingen. Vi håper derfor at dere ønsker å være med å spre ordet om Strandryddeuka!

Tags: #Generelt