Første fagrettede Grunnkurs Packraft gjennomført i Karasjok

15.09.2021 09.25.17

Kurset ble avholdt i fantastiske omgivelser på Jergul Astu ved elva Lešjohka.


Tekst og foto:
Fredrik Feyling / NPF

Elva har sitt utspring fra Finnmarks største innsjø Lešjávri, og nedslagsfeltet til denne elva går langt innover Finnmarksvidda.

Ivaretar nasjonale miljøverdier

Statens naturoppsyn (SNO) er en avdeling i Miljødirektoratet, og ivaretar nasjonale miljøverdier og forebygger miljøkriminalitet. Et av ansvarsområdene er oppsyn i lakseførende vassdrag. Mange av disse vassdragene er vanskelig tilgjengelig med tradisjonelle metoder. Bruk av packraft er derfor ett av framkomstmidlene som tas i bruk av oppsynet. 

Tilgjengelighet i nye områder

Packraftenes beste egenskap er at de er veldig lette å bære med seg med lav vekt og liten pakket størrelse. Båten passer dermed godt til oppdrag i utilgjengelige elver og vassdrag.

HMS

SNO har høyt fokus på HMS i sitt feltarbeid. Det er avgjørende viktig med grundig opplæring og øvelse før feltpersonellet tar i bruk Packraft. I kurset inngår blant annet grunnteknikker, selvredning, synfaring og kunnskap om korrekt utstyr.

Tilpasset kurs

Kurset ble kjørt i henhold til Grunnkurs Packraft, men var gjennom formøter tilpasset med noe ekstra teori og på et vassdrag som ga mest mulig relevant praksis. Det ble testet ut ulike packrafter, og det viste seg raskt at en Packraft beregnet for elv, med knestropper og god ryggstøtte, vil gi bedre ergonomi og bedre forutsetning for god kontroll på elva.

Ettersom kurset var det første av sin art, for en gruppe som har mye relevant utstyr fra før, ble det også gjennomført utprøving av tørrdrakt innkjøpt for bruk i båt med påhengsmotor. Denne drakten er i stiveste laget, har en stram og lite fleksibel glidelås i halsen og er dermed ikke er spesielt velegnet for bruk i packraft.

Prosjektet er en milepæl både for Norges Padleforbund og for bruk av Packraft i yrkessammenheng. Den lille fleksible båten har kommet for å bli!

God stemning Morsom elv Teknikktrening på stille vann Viktig å trene med kasteline

Tags: #Generelt