Fjorden er for alle!

11.01.2021 19.05.29

Sven Nordby Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund gleder seg til Ro- og padleled Oslofjorden - vi slo av en prat.

Alder: 60
Bosted: Sætre i Asker
Oppgave: Generalsekretær i Norges Padleforbund
Fritidsinteresser: Padling, ski og stisykling

Padleforbundets egen generalsekretær Sven Nordby Anderssen er sterk i troen, på oppdriftens vegne. Stifinning på sjøen har kommet godt i gang, og som de fleste padlere mener han at vi har mye fint å se frem til.

Hvordan passer utviklingen av et breddetilbud, som en lang ro- og padleled, inn blant padleforbundets mange grener og terminer?

– Det er nedlagt et stort arbeid med merking av turstier i skog, hei og fjell. Nå er arbeidet med å lage turstier på sjøen endelig kommet i gang. Størstedelen av befolkningen bor jo i nærheten til sjøen. Tur- og skjærgårdspadling har hatt en sterk økning de siste 20 årene. Og vi vet at merkede stier gir trygghet. Det mener jeg vil kunne åpne opp sjøen for et mye bredere publikum. Kanskje kan vi også i arbeidet friste flere til å dra på overnattingsturer? Godt merkede steder for overnatting under tak eller i telt. Tenk så greit, slippe den tunge sekken, og heller laste kajakken med det du måtte trenge og litt til. Oppdriften i vannet løser problemet med stive skuldre, verkende knær og gnagsår.

Hva vet vi om nytten av å kunne mosjonere i nærområdet der man bor?

– Forskning viser vel at tilgjengelighet og nærhet har stor påvirkning i folks mosjons- og friluftsvaner. Håpet er at dette prosjektet skal kunne gi «åpninger» til sjøen, som mange steder har vært gjort vanskelig gjennom nedbygging og privatisering. Disse åpningene til utsetting av kajakk må ligge nærme der en bor. Den krisen vi nå er inne har vist at vi oppdager friluftsperler overalt i vårt nærmiljø.  

Tror du denne typen lavterskeltiltak kan ha innvirkning på rekruttering til andre av forbundets områder?

– Klubbene viser seg frem som et sted det er attraktivt å være medlem av gjennom sin tilrettelegging for det brede lag av befolkningen. Håpet mitt er at klubbene benytter denne muligheten til å få etablert sine faste turer og treningsområder på kartet. Det er viktig å markere vår rettmessige plass på vannet opp mot andre fritidsbåter. 

Først kom padleleden til Vestfold, så hele Oslofjorden, hva er din visjon for hele landet..?

– Jeg håper og tror at Oslofjordprosjektet vil være en katalysator for at andre deler av kysten kommer i gang med å utvikle sine hjemmebaner, og at vi på sikt har en sammenhengende led fra Svenskegrensen til Russland.

Sven Nordby Anders trives i bølgene. Foto: Dag Roland / Norges Padleforbund

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord