Formidler naturglede

05.03.2021 14.42.16

Daniel Green fra Oslofjordens Friluftsråd jobber fulltid med Ro- og padleled Oslofjorden

Hans oppgaver er primært å etablere kontakt med og følge opp kommunene som hører inn under Ro- og padleled Oslofjorden, fra Halden i øst til Risør i vest, og gjøre all informasjonen han samler inn tilgjengelig.

Bachelor fra Sogndal

Fire års studier ved høgskolen i Sogndal førte til en Bachelor innen Natur- og opplevelsesbasert reiseliv. Han jobbet først en stund i Sogndal, men søkte etter hvert til hovedstaden for å bli en del av et bredere jobbmarked. En åpen jobbsøknad til Oslofjordens Friluftsråd førte etter hvert til et engasjement på fulltid, med hovedfokus på prosjekt Ro- og padleled Oslofjorden.

- Det å ha med folk på ulike flotte naturopplevelser er den største gleden for meg, sier han, og er drivkraften for min Bachelor. Når det gjelder Ro- og padleled Oslofjorden er hovedoppgaven min å bistå prosjektet, og det jeg driver mest med er å presentere prosjektet og etablere kontakt med de aktuelle kommunene, og å samle inn all relevant informasjon om de ulike ledene.

- Jeg sitter stadig i teamsmøter med de ulike aktørene og jobber med et interaktivt kart som skal presentere hele leden og alle viktige detaljer; utsettingspunkt, parkeringsmuligheter, dagligvarebutikker, toaletter og dusjanlegg, steder for overnatting etc. Dette er informasjon som kommer alle brukere til gode, og som etter hvert også vil bli å finne hos kartverket.

- Jeg oppfordrer også de aktuelle kommunene til å ta kontakt med de lokale padleklubbene. Padlere og roere er jo brukerne her, og de sitter ofte på veldig god lokalkjennskap om det aktuelle området.

Kommentar fra padleforbundet

Trond Glesaaen er prosjektleder for Ro- og padleled Oslofjorden, og har følgende kommentar: 

- Jeg opplever at vi har et veldig godt samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. De er interesserte i det vi gjør i prosjektet og sitter på mye relevant informasjon, og Daniel gjør en kjempeinnsats med å få alt dette inn i planene for Ro- og padleled Oslofjorden. Prosjektet har et sammenfallende behov med Oslofjordens Friluftsråd, vi tjener alle mye at de forvalter Oslofjorden på en god og bærekraftig måte.

Daniel Green

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord