Befaring ved Fredrikstad

15.03.2021 19.51.53

Prosjekt Ro- og padleled Oslofjorden har som mål å etablere en sammenhengende turled fra Halden i øst til Risør i sør.

Planleggingen er ikke enkel, det er mange hensyn å ta. Derfor er tilstedeværelse ute i naturen helt avgjørende. Det er ikke bare de ulike rutevalg som står på agendaen, det må også finnes og merkes av på kartet for parkering, toaletter, utsetting av kajakk eller robåt, kajakkstativer ved vannet slik at man ikke må bruke bil, og ikke minst vind- og værforhold – alt dette er helt avgjørende for en vellykket turled.

Nylig var prosjektleder Trond Glesaaen og kommunikasjonsansvarlig Pål Løwe på en befaring i Fredrikstad-skjærgården med Therese R. Sivertsen og Silje Hansen fra Fredrikstad Kommune og Daniel Green fra Oslofjordens Friluftsråd.

- De fleste steder er det mange hensyn og mange brukere å ta hensyn til, sier Pål Løwe. Det handler om alt fra hyttegjester, badegjester, funksjonshemmede og folkemengder til lokalt dyreliv og fauna.

- God befaring med de rette folk og instanser er helt nødvendig, fortsetter han. To-veis kommunikasjon, god lytting og godt samarbeid gir de beste løsningene.

 

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord