Befaring ved Bekkensten

25.06.2021 07.18.43

Bekkensten ligger i Bunnefjorden. Denne uken var Ro- og Padleled Oslofjorden på befaring med en representant for Nordre Follo kommune.

Bekkensten er en fin badeplass og et flott utgangspunkt for turpadlere og roere. Det er bra med parkeringsmuligheter og stedet er godt tilrettelagt for å sette ut. Nå får badeplassen også et nytt infoskilt om ro- og padlemulighetene. Kommunen var svært positiv til dette, skiltet blir en fin kombinertløsning der både Ro- og Padleled Oslofjorden og kommunens infobehov dekkes.

Prosjektleder Trond Glesaaen, Daniel Green (Oslofjordens Friluftsråd) og Pål Løwe (informasjonsansvarlig for prosjektet) deltok sammen med Per Kristiansen fra Nordre Follo kommune.

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord