14,6 millioner!

12.01.2021 17.12.15

Sparebankstiftelsen DnB gir fantastiske 14,6 millioner kroner til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden
Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen svenskegrensen - Oslo - Risør, en kyststrekning på ca 300 km. Til denne hovedleden skal det lokalt også knyttes nærmere 3000 km med padleruter.
Dette er en fantastisk god nyhet, og et viktig bidrag i vår ambisjon om å realisere vår visjonen;  padleglede for alle!

Bakgrunn:

Padleleden som er etablert i Vestfold er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk av mange. NPF og lokale padleklubber har her bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter. Etter inspirasjon fra padleled Vestfold skal det nå etableres en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen fra Østfold – Oslo – Telemark.

Store muligheter for klubbene og Padleforbundet

I Oslofjorden skal det tilrettelegges med utsettingssteder, padlehuker, kajakkhotell og lignende tiltak som bidrar til at uerfarne padlere opplever det som trygt og sikkert å utøve friluftsliv, mosjon og trening i kajakk.

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede og ruter - knyttet tett opp mot bebyggelse der folk bor og oppholder seg - vil man legge til rette for flere aktive padlere.

Utvikling og samarbeid
Prosjektet ønsker å videreføre modellen som er brukt i tilknytning til Padleled Vestfold. Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre organisasjoner og aktører som representerer «myke trafikanter» i Oslofjorden. 

I prosjektperioden skal det utvikles en digital ro- og padleportal som viser trygge rutealternativer og som viser hvor man kan finne en padlehuk, gå i land for en hvil, hvor man kan nyte matpakka eller rett og slett vise til nærmeste matbutikk, hotell, kystledhytte eller fyr! Dette vil vise bredde i padletilbudet for både nybegynneren og eksperten.

Norges Padleforbund ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre aktuelle organisasjoner som har sjøen som sin aktivitetsarena.

Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet. Stor takk til Sparebankstiftelsen som gir oss denne muligheten til utvikling!

Norges Padleforbund, 12. juni 2019.

FOTO: Trond Glesaaen

 

Noen relevante linker:

https://www.merkehandboka.no/veiledere/veileder-ro-og-padleruter/

www.vestfoldguide.no/padleled

For mere bakgrunn:

https://www.turskiltprosjektet.no/

NPFs overordnede friluftspolitikk

https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1003/friluftslivpolitikk_i_npf_rev3_til_nettside.pdf

Tags: #Ro- og padleled Oslofjord