Ny temaside "Helse, miljø og sikkerhet" er nå lansert!

14.05.2020 12.03.57

NPF har oppgradert temasiden for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) på padling.no. Her finner du informasjon om HMS arbeidet og kan ta en titt på vårt nye avviksrapporteringssystem.

Hensikten med oppdateringen er å samle alt som har med HMS på egen temaside hvor vi har samlet relevant informasjon.

NPF har nå lansert et åpent og systematisk elektronisk uhellsrapporteringssystem. Rapportering vil vise individuelle hendelser, der rapportør og de direkte involverte har gitt tillatelse til at en anonymisert rapport kan vises offentlig. Systemet nå er publisert og ligger klart til bruk på padling.no.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss selv og våre systemer, og oppfordrer derfor våre klubber til å prøve ut systemet og melde inn eventuelle forslag til forbedringer til forbundet.

Gjennom HMS-forskriften og Produktkontrolloven er vi pålagt å drive systematisk HMS arbeid i virksomheten. Hensikten er ikke å gjøre det vanskelig for folk å holde kurs eller klubbtreninger / turer, men å trygge aktiviteten ved at man sikrer at tilbyder har tenkt igjennom risikofaktorer ved tilbudet og imøtekommet dem med hensiktsmessige tiltak som reduserer sannsynligheten og konsekvensen, og dermed risikoen. Det er kravet om at dette arbeidet skal være systematisk risikoreduserende som er essensen i arbeidet.

Sjekk siden her http://padling.no/helse-miljoe-og-sikkerhet/ 

 

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Generelt