NM lagbåt U18/senior, UM K1 og NC3 19. – 20. sept. 2020

07.09.2020 13.44.45

I samarbeid med Norges Padleforbund har Tysvær kano- og kajakklubb gleden av å invitere til NM lagbåt for U18 og senior, UM K1 og Norges Cup 3 for 12 og 14 års klassene på det regionale kajakkanlegget i Tysværvåg.

Stream
Vi jobber med å få satt opp en stream i likhet med NM på Årungen, denne vil bli tilgjengelig på Norsk Padling sin facebookside. Så følg med!

Resultater og tidsprogram
Resultater oppdateres fortløpende etter målgang på: https://racemanager.no/results/

Fullstendig tidsprogram finner du her: https://racemanager.no/results/competition/101842/

Strykninger/etteranmeldinger
Alle de 200 plassene er nå fordelt. Dersom noen har strykninger (enten av utøver eller lagleder etc) må det gis beskjed til stevneleder så snart som mulig slik at vi har plass til eventuelle etteranmeldinger.

Informasjon om banen:
Regattabanen er regionalanlegg for kajakk som er blitt bygget i Tysværvåg. Banen ligger like i nærheten av idrettsanlegget i Tysværvåg.

Regattabanen består av 8 banestrekk med markering for hver 25 meter. Hver 250m er markert med større markeringsblåser enn vanlig. Bane 1 og bane 9 vil ikke ha banemarkering på yttersida. 200m banen er markert med gule bøyer. Mållinjene på 200/500m og 1000m er markert med store hvite blåser.

Baneområdet vil inneholde to målområder. Hovedmålområdet, der vi har vårt store måldommertårn, vil ta imot alle 200 m, 500 m og langløp. Dette området ligger midt på området, og tilskuerne vil kunne følge med fra start til mål.

Vårt andre målområde ligger ved 1000 m merket. Her vil alle 1000 m løp gå i mål. Det er laget vei fram til dette området slik at tilskuerne kan forflytte seg langs hele banen.

Tags: #Flattvann , #Padling i toppen