Er sjøen for alle?

17.06.2020 12.02.23

Ønsket om å komme seg ut på sjøen er stort. Men er egentlig sjøen for alle?

Antall fritidsbåter i Norge nærmer seg én million. I tillegg finnes det nærmere 200 000 kajakker og kanoer. Trafikkbildet på sjøen har derfor blitt langt mer komplisert enn tidligere, både for båtførere og myke trafikanter, som padlere, roere og seilere. I tillegg får vi stadig flere svært raske og manøvrerbare vannscootere som kompliserer dette ytterligere. Kravene til de som ferdes på sjøen i dag er derfor noen helt andre enn de var noen få tiår tilbake.

Som natur- og friluftslivsorganisasjoner mener vi at tiden nå er overmoden for å ta disse utfordringene på alvor. Vi kan ikke se at det finnes noen legitime samfunnsinteresser som forsvarer dagens nærmest lovløse tilstander på sjøen med fri fart. Skal sjøen være for alle, også myke trafikanter som padlere, roere og seilere, må den generelle hastigheten på sjøen betydelig ned, og det må være en sone langs land med lav hastighet. Dette er også viktig for å ivareta et hardt presset naturmiljø.

Vi er derfor glade for at Samferdselsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede behovet for fartsgrenser på sjøen. Organisasjonene har store forventninger til arbeidet, som skal være ferdig rett over sommeren, og departementets oppfølging av dette.  

Den Norske Turistforening, Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær
Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, generalsekretær
Naturvernforbundet, Maren Esmark, generalsekretær
Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær
Norge Padleforbund, Sven Nordby Anderssen, generalsekretær
Norges Seilforbund, Per Christian Bordal, generalsekretær
Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, generalsekretær
Oslofjorden Friluftsråd, Espen Søilen, direktør
Sabima, Christian Steel, generalsekretær

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

 

 

 

 

 

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Funksjonshemmede , #Generelt , #Ro- og padleled Oslofjord