Forskningsprosjekt søker deltakere

09.01.2020 07.50.05

Målet for studien er å utvikle kunnskap som kan forebygge nye drukningsulykker. Forskningsprosjektet er en masteroppgave knyttet til institutt for Folkehelse ved Norges natur- og biovitenskaplige universitet.

Vannaktiviteter, maritimt friluftsliv, ferdsel langs vannkanter som for eksempel elvebredder, svaberg eller bryggekanter kan være kilde til fantastiske opplevelser og bidra til økt livskvalitet.

Masterstudent er Mie Kolvik Iversen.

 

Hva?

De erfaringene og kunnskapen overlevende av drukningsulykker har er unik. Denne masteroppgaven handler om opplevelser og erfaringer hos voksne overlevende av drukningsulykker. Fokuset er å lære av deg og din opplevelse for videre forebyggende innsats.

 

 Hvem?

  • Har du opplevd og overlevd en utendørs drukningsulykke i Norge, som skjedde i tidsrommet 2016 – 2019?
  • Er du bosatt i Norge nå?
  • Var du over 18 år da ulykken skjedde?

 

Hendelsen kan for eksempel ha skjedd i forbindelse med fall fra land, bruk av kano/kajakk/SUP eller fritidsbåt, under bading, eller knyttet til ferdsel på isen. Hendelsen kan for eksempel ha skjedd i elv, innsjø, fjord og eller åpent hav.

 

Hvor, hvordan og når?

Intervjuet vil skje på en nøytral plass i nærheten av der du bor eller per telefon. Intervjuet vil ta i utgangspunktet en time. Transkribert utskrift av intervjuet vil bli sendt over til deg slik at du har mulighet til å korrigere innhold. Intervju vil gjennomføres i løpet av januar-februar 2020, nærmere tidspunkt vil avtales direkte med deg.

 

Les mer om prosjektet er >>>

 

Vil du være med?

 Ta kontakt med Mie Kolvik Iversen på mie.kolvik.iversen@nmbu.no eller 97 64 22 56.

Tags: #Hav , #Elv , #Kano , #Surfski , #Generelt