ETU Padling og psykisk helse

18.06.2020 11.38.34

Ønsker du å lære mer om tilrettelegging og gjennomføring av padleaktivitet for de som trenger litt ekstra for å være med å padle? Bli med på «ETU PADLING OG PSYKISK HELSE» som er en etterutdanningsmodul for trenere, aktivitetsledere, turledere og veiledere innen alle grener av padling. Vi møtes til en sosial og læringsrik helg som garantert vil bidra til utvikling og skape erfaringer i møte med andre mennesker

Link til påmelding og info om tid/sted: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4755

Drømmen om padleglede for alle!

NPF ønsker å legge til rette for at alle skal gis mulighet til å utøve padling ut fra ønsker, behov og funksjonsgrad. Det skal legges til rette for at det kan etableres et bredt og inkluderende aktivitetstilbud i lokalmiljøet gjennom klubbene. Etterutdanningsmodulen er et av flere kurs for å nå målet om best mulig tilrettelegging og kompetanse lokalt. 

Din læring og utvikling

Innholdet i kurset er relevant for alle som leder aktiviteter for andre. Det handler om å se hverandre og å være bevisst sin egen kommunikasjonsform. Dette gjelder i forhold til alle mennesker, ikke bare de med psykiske helseutfordringer.

Læringsutbytte fra tidligere kursdeltagere:        

  • Økt bevissthet rundt hva som kreves av å tilrettelegge for padleaktivitet for deltakere med psykiske utfordringer. I planlegging, gjennomføring og egen oppførsel i møte med andre mennesker. Viktig med løsningsorientert fokus, at en har flere ideer “i baklommen”, er kreativ når en må endre plan på gjennomføring.
  • Vanskelig å konkret beskrive som noe annet enn et utvidet tankesett og bevisstgjøring som jeg tar med meg videre, og kan implementere på alle nivåer i kajakken. Det å være mer bevisst på individet og se dets behov, viktigheten av å spørre ved usikkerhet, gi tid og rom, ikke sette begrensninger ut fra egne fordommer...
  • Det var et fantastisk kurs. Jeg fikk se hvor vanskelig det var å være i «boblen» til en annen, og samtidig skulle være tilstede «i verden». Følte jeg fikk et svært godt innblikk i hvordan en kan tilrettelegge og planlegge for en god padleopplevelse. Følte jeg lærte en del om det å sette grenser for hvor nært en vil ha en annen person. Og å sette grenser for aktiviteten. Kurset har åpnet øynene for hvilke muligheter en har og ikke bare begrensninger.            
  • Vere medmenneske, sjå kvarandre, legge til rette for at aktiviteten er innanfor deltakaren sine grenser, Alle har ei psykisk helse, og alle vil streve med større eller mindre ting i løpet av livet. Difor er kunnskap om psykisk helse godt å ha med seg som padleleiar på alle typar aktivitetar.

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Funksjonshemmede , #Generelt