Uttaksriterier U16 for 2018

08.05.2018 10.20.58

Uttakskriterier U16 landslaget 2018


Nordisk Mesterskap Sprint 11.-12. August 2018 – Kristiansand, Norge


Grunnlag

Uttaket til nordisk mesterskap offentliggjøres søndag 24. juni 2017. Uttaket gjøres primært på bakgrunn av prestasjoner under oppgitte uttaksstevner. Utøvere oppfordres utover oppgitte stevner å delta på andre stevner. Solide prestasjoner i andre konkurranser enn de offisielle uttaksstevnene vil påvirke uttaket, forutsatt at konkurransen er av relevant målestokk. Resultatene fra stevnene vil ha økende betydning desto nærmere uttaket de er.


Uttaket til nordisk mesterskap gjøres av U16 ansvarlig Sindre Kumle Berg og sportsjef Eirik Verås Larsen.


Offisielle uttaksstevner


• NC 1 Årungen, 12.-13. mai
• NC 2 Årungen, 2.-3. juni
• NC 3 Laksevåg, 23.-24. juni


Forventninger til utøverne


Det forventes at utøvere som vil bli tatt ut til Nordisk stiller på samtlige uttakningsløp, inkludert testløp i lagbåt, dersom ikke annet er avtalt med ungdomsansvarlig. Det er uheldig å ikke stille til start i uttakningsløp uansett grunn. Det å bryte eller på annet måte gi opp i et uttakningsløp vil være veldig uheldig med tanke på uttaket.


Testløp


Kombinasjoner avgjøres på bakgrunn av en kombinasjon av egenskaper i K1 og lagbåt. Ved uttak vil den raskeste lagbåtsammensetningen prioriteres, uavhengig av K1-nivå. Kombinasjoner for testløp NC 1 vil gjøres hovedsakelig på bakgrunn av erfaringer gjort av U16 ansvarlig under påskesamlingen i Flekkefjord. Utøvere oppfordres til å komme med forslag til kombinasjoner de ser som aktuelle.

Skader og sykdom

Ved eventuelle skader og sykdommer ønsker U16 ansvarlig informasjon om dette. Avgjørelse for hva som er beste løsning for utøver og laget blir tatt i samarbeid med utøver, trenere og medisinsk støtteapparat. Utøvere kan ved spesielle situasjoner likevel bli tatt ut til representasjon dersom U16 ansvarlig er trygg på at utøveren vil øke nivået i laget


Vektlegging: K1 vs. lagbåt

K1- og lagbåtferdigheter vil veie relativt likt i et uttak. Det bemerkes i denne sammenheng at det er vesentlig flere løp i K1 gjennom forsesongen, hvilket gjør at resultater i K1 utgjør størsteparten av grunnlaget. Det vil i tvilstilfeller gjennomføres en skjønnsmessig vurdering i forhold til den aktuelle utøvers eventuelle rolle i laget.


Yngre klasser


Utøvere som konkurrerer i pike- og gutteklassene stiller på lik linje med U16 padlerne i forhold til uttak til landslaget.


Samling


For å bli tatt ut på landslaget forutsettes det at utøveren kan delta på landslagssamling. Foreløpig dato er 12.-15. Juli. Det tas forbehold om endringer til satte datoer.


Generelt

Uttakskriteriene er formulert med forbehold om at U16 ansvarlig vil utøve profesjonelt skjønn i tvilstilfeller. Målet med uttaket er å ta ut det laget som vil levere best mulig under nordisk mesterskap. Utøvere som viser modenhet og engasjement vil bli lagt merke til. U16 ansvarlig oppfordrer utøvere til å personlig stille spørsmål, og vil svare utfyllende på alle henvendelser, både fra utøvere og klubber/trenere. I denne sammenheng nevnes det også at utøvere oppfordres til å komme med forslag til kombinasjoner de ser som aktuelle.

Eventuelle klager i forbindelse med uttaket må sendes i brevs form til NPF. Klagene må komme fra klubbene v/ trener. Ikke fra aktive eller deres foresatte.

Sportslig hilsen Sindre Kumle Berg
U16 ansvarlig flattvann
+47 936 26 300 sindre.kumle@gmail.com

Tags: #Flattvann , #Padling i toppen