Invitasjon til Ledermøte Elv

15.02.2017 10.03.13

NPF inviterer til Ledermøte Elv den 27. februar.

Sted: Gardermoen
Dato: 27. februar
Tidspunkt: 17:00 – 21:00

Følgende agenda er ambisiøs. Alle punktene er viktige, men hovedmålet for møtet er å tilrettelegge for en terminliste slik at vi får en god og innholdsrik sesong på elva i 2017. Punktene der det står «kort gjennomgang» gir verdi i forhold til innhold og hva vi må jobbe videre med i 2017.

Agenda

1.            Velkommen. v/ Administrasjonen.
2.            Situasjonen i klubbene. Kort oversikt - hva fungerer bra, utfordringer, etc.
3.            Anleggssituasjonen. Kort punkt om hvordan situasjonen er for anlegg på Elv.
4.            Evaluering av årets sesong. Kort om stevner, kurs, samlinger, etc.
5.            Konkurransereglement og uttakskriterier. Kort runde her på dette møtet.
6.            Utdanningssituasjonen. Kort om behov i klubbene.
7.            Sesongen 2017. Hvilke fokusområder har vi for 2017?
8.            Terminlisten 2017.
9.            Eventuelt.

Påmelding gjøres på vaattkort.no.

Vel møtt!
Per Christian Pedersen og Thomas Pindard

Norges Padleforbund

Last ned invitasjonen her.

Tags: #Elv