Dommerkurs Flattvann - ICF Canoe Sprint International Technical Officials Seminar

17.12.2018 12.34.28

Dommerkurs Flattvan i regi av ICF

På ledermøte var det enighet om at miljøet trenger flere som har mulighet til å ta på seg rollen som hoveddommer ved NC stevner i Norge. 28-31 mars avholdes det ett internasjonalt dommerkurs i regi av ICF. Etter disse dagene i Nottingham, England blir en «uteksaminert» som ITO (International Technical Official» av ICF. Som ITO har en mulighet å reise til WC, VM og OL for å hjelpe til med gjennomføringen av konkurransene.

NPF betaler kursavgift, opphold og reise og kan melde på 2 personer.

NPF ønsker at de som reiser på dette seminaret forplikter seg til å avholde nasjonalt dommerkurs i løpet av 2019. Ett slik kurs er honorert.

 

Fullstendig informasjon om dommerkurset finner du i egen .pdf HER

 

Vi ønsker at klubbene snakker med aktuelle kandidater fra sin klubb og melder dem inn til NPF ved Gen.sek.

Sportssjef og Gen. sek gjør en vurdering av aktuelle kandidater etter innspill fra klubbene.

Tags: #Flattvann