Dansk Kano og Kajak Forbund og Lyngby Kanoklub indbyder hermed til CPH Spring Regatta 2019

02.04.2019 08.52.28

 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 20. april 2019.

Tilmeldingen skal ske på denne tilmeldingsblanket, og sendes elektronisk til: tilmelding@kano‐kajak.dk

Da vi i år anvender et nyt stævneprogram – skal anmeldelser ske på DKF tilmeldingsblanket og alle mandskabsbåde skal være angivet med deltagernavn.

Startafgift er fastsat til kr. 300,‐ pr. deltager uanset antal løb.

Startafgiften indbetales til Lyngby Kanoklub senest den 6. april 2018, til denne konto: Reg.nr.:  1471 – konto nr.: 0001022237.

Klubber fra Sverige, Norge og Tyskland betaler om lørdagen inden kl. 12.00 ved dommertårnet på Bagsværd Rostadion.

Efteranmeldelser kan ifølge DKF’s love accepteres i oprettede klasser senest lørdag formiddag kl. 10. 00 hvor der betales kr. 400,‐ pr. deltager uanset antal løb.

Afmeldinger/rettelser løbsprogram oprettes snarest efter 20.04 og ændringer modtages gerne hurtigst mulig, herefter.

Holdledermøde – da vi starter allerede fredag afholdes der ingen holdledermøde, men al information vil fremgå at skriftlig information, som tilsendes de deltagende klubber/nationer.

 

 

Baner:  9 baner med startersystem på 200m, 500m og 1000m.   

Sted: Bagsværd Rostadion ‐ LINK

Mad og drikke: Der er mulighed for at købe morgenbrød fra kl. 7:00 og lunch fra kl. 11:30.

Overnatning: Der vil være mulighed for overnatning i telt og campingvogn på ”Trekanten” ved  Bagsværd Sø.

Toilet og bad:  Der vil være adgang til toilet og badefaciliteter på Bagsværd Rostadion.

Program: Dette udsendes til de tilmeldte klubber umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Der tilsigtes at starte efter nedenstående skema, antallet af tilmeldinger kan dog ændre dette.

Resultater: Program, heat‐ og finale fordeling, samt resultater kan løbende følges på: http://www.kano-kajak.spotfokus.com/

 

Stævneafvikling à Chefdommer Lau Larsen ‐2012 8928 ‐ ll@kano‐kajak.dk   

Øvrige spørgsmål à  Niels – 5158 0731 eller Thomas – 4080 7502 ‐ regatta@lyngbykanoklub.dk

Iagttagelser og udtagelse à   DKF Sportschef Lars Robl -  tlf.: 23 49 16 69 - lars.robl@kano-kajak.dk

samt DKF’s Årsmagasin eller DKF’s hjemmeside

 

Vi ser frem til en spændende weekend, og forventer at kunne se resultaterne af vinterens hårde træning. 

Med venlig hilsen 

Dansk Kano og Kajak Forbund og Lyngby Kanoklub 

 

Tags: #Flattvann