Veilederkurs Hav

20.06.2016 14.32.18

NPF arrangerer Veilederkurs Hav med jevne mellomrom. Kurset er krevende og stiller blant annet krav til solid fysikk og høyt ferdighetsnivå som padler.

Årets veilederkurs har nettopp gjennomført sin andre kurshelg (av tre), og kursholderne Dag Roland og Morten Nyborg har sendt oss disse bildene fra helgen.

Foto: Morten Nyborg

Fornøyde deltakere på workshopen med veilederkurset.. Foto: Morten Nyborg

Viktig ressurs for padleklubbene

Veilederne i NPF er også veldig viktige ressurspersoner for padleklubbene. Ved siden av å ha de nødvendige egenskaper som skal til for å lede og ha ansvaret for grupper på tur, er det veilederne som holder Aktivitetslederkurs og på den måten sørger for at klubbene til enhver tid har dyktige trenere/instruktører.

Den andre helgen av veilederkurset ble holdt ved Glesvær. Kursdeltakernes oppgave denne gang var å holde workshop for lokale padlere. Dette viste seg å være lærerikt og nyttig. De kommende veilederne fikk gode tilbakemeldinger på jobben de gjorde fra deltakerne, men også nyttige tips om hva de kunne bli enda flinkere på.

Foto: Dag Roland

Foto: Dag Roland

Fra NPF Våttkort om Veilederkurs Hav:

«Deltakeren lærer å planlegge og å lede krevende padlekurs og turer. Deltageren skal ha et bevisst forhold til ulike forhold som påvirker risikovurderinger og beslutninger. Etter endt kurs er deltakeren kjent med veiledning slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv». 

Klikk her for å lese mer om Veilederkurs Hav.

Foto: Dag Roland

Foto: Dag Roland

Tags: #Hav