Utdanning for yngre ledere

28.03.2016 11.28.48

Har din klubb noen unge voksne som vil ta lederutdanning? Her er informasjon om «Utdanning for yngre ledere i Idretten» mellom 19 – 29 år, med søknadsfrist 15.4.

Kort fortalt er dette en lederutdanning der deltagerne får praktisk og teoretisk kompetanse om ledelse på organisasjonsnivå og på individnivå – og alt på idrettens premisser. Studiet gir 20 studiepoeng er et samarbeid mellom NIF og NIH.

Det har vært til nå åtte kull, der minst 90 % av de som har tatt studiet har fått en rolle i styrer eller andre lederoppgaver i idretten.

Kan dette være noe for din organisasjon eller klubb? Les vedlagt brosjyre og ta kontakt med kurs@padleforbundet.no  for ytterligere informasjon.

 

Vedlegg: https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1001/2016-yngre-ledere-brosjyre.pdf

Tags: #Generelt