Aktivitetslederkurs Flattvann

31.08.2016 15.13.04

11. – 12. juni arrangerte Norsk Padleforbund (NPF) Aktivitetslederkurs Flattvann i Stavanger. Kurset var lagt til Stavanger Kajakklubbs lokaler ved Stora Stokkavatnet nær Stavanger sentrum.

Kursholdere var Thomas Pindard og Randi Nygård. Kurset ble gjennomført i løpet av en helg, og var tilrettelagt med en veksling mellom teori og praksis, der vi som var deltakere tok aktivt del i utforming og gjennomføring kurset.

Aktivitetslederkurs Stavanger KK: Foto: Marit Nilsen

Tenke igjennom

I starten ble vi utfordret til å tenke igjennom hva hver enkelt av oss syntes var gøy med padling, og hva er det som «trigget» oss til å fortsette med padling. Dvs egen motivasjon og visjoner for klubbaktiviteten.

Grunnleggende fellesverdi

Selv om det var stor spredning deltakerne imellom både i alder, idrettsbakgrunn og padleerfaring, ble vi fort enige om at den grunnleggende fellesverdien var det sosiale fellesskapet som padling kan gi. Men hvordan kan et slikt miljø skapes? Hovedstikkord vi fant frem til her var fellestrening (på tvers av aldersgrupper) og variasjon ift innhold; lekbasert trening, fokus på målrettet trening, trening med «trøkk» både når det gjaldt innhold, gjennomføring og det å holde fokus på treningene.

Aktivitetslederkurs Stavanger KK: Foto: Marit Nilsen

Idrettsledelse med mer

I teoridelene av kurset fikk vi en innføring i idrettsledelse, læringsteori og gruppeledelse. Dette tok vi med oss ut på vannet, der vi vekslet på å lede og organisere praktiske øvelser og lek. På en god måte integrerte kursholderne teori og våre visjoner for flattvannspadling i den praktiske gjennomføringen på Stokkavatnet. Tusen takk for et lærerikt og inspirerende kurs!

Vennlig hilsen

Eli Hereide
Stavanger KK

Foto: Marit K. Nilsen

Aktivitetslederkurs Stavanger KK: Foto: Marit Nilsen

 

Aktivitetslederkurs Stavanger KK: Foto: Marit Nilsen

Tags: #Flattvann