Ro- og padleled

Ro- og padleled

I forbindelse med gjennomføringen av planlagte workshops i april/mai og andre samlinger/møter/kurs prosjektets regi, vil vi rette oss etter oppdaterte pålegg og råd fra NIF og fra lokale og sentrale myndigheter 

Oppdatert informasjon kan du finne her når du melder deg på nyhetsbrev. Neste nyhetsbrev, fredag 8. mai, vil handle om hvordan din organisasjon kommer i gang med å bruke søkerportalen.

Til klubber, lag, foreninger og andre søkere på midler:

Søknadsportalen for tildeling av midler til ro- og padleruter i Oslofjorden, er nå klar til bruk. Denne finner du her: https://www.oslofjord-ro-og-padleled.no/

Workshops, opprinnelig planlagt gjennomført i april/mai, blir erstattet med veiledning på skype, teams, telefon osv. Veiledning avtales med hver enkelt søker.