NIF og generelt

Norges idrettsforbund (NIF) har opprettet en samleside for informasjon rundt koronaviruset. På denne linken finner du informasjon og nyttige lenker for deg og ditt idrettslag. Siden oppdateres.  

NIF har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer koronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. NIF oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

Juridiske konsekvenser (for alle org.ledd, herunder klubber) for idretten som følge av koronaviruset finner du HER.

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for mer aktivitet og «ballen er frikjent»

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer normal idrettsaktivitet i lagidretter. 

Smittevernveilederen, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner for mer «normal»aktivitet.  
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med mer ordinær aktivitet.  

 I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund 

- Samtidig vil vi henstille alle som driver aktivitet til å unngå fysisk kontakt, så langt det er mulig, også for de yngste aldersgruppene, presiserer Kvalevåg. 

Åpner opp for felles bruk av ball 
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

- Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg 
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

- Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 200 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
  • Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for:
   • Barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
   • Utøvere på nasjonalt nivå i kajakkpolo
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
 • Syke personer må holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les hele veilederen
 
Formålet 
Formålet med veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

- Det har pågått et intensivt arbeid fra helsemyndighetene og Norges idrettsforbund har i denne prosessen kun gitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg.