Koronavettregler

Norges Padleforbund takker for støtte og innsats kajakkpadlere og padleklubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningen på helse- og beredskapsressursene.

Vi er nå i en fase hvor det oppfordres til å bruke sjøen i trening og fritid. Dette gir flotte muligheter, men det følger også et ansvar hvor hver enkelt må vurdere risikoen man utsetter seg selv og andre for.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet Veileder for idrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Denne finner du HER.

For fullstendig veileder fra Helsedirektoratet, kan du lese denne her: Smittevern for idrett (covid-19)

Merk: Lokale regler fra kommunen kan sette større begrensninger for aktiviteten, enn gitt gjennom de nasjonale føringene. Hold deg derfor oppdatert på hvilke regler som gjelder i din egen kommune

Sist oppdatering (5.mai) gjelder:

 • Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 10 personer. Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritid- og idrettsaktiviteter, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde 1 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten. Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

Norges Padleforbund har satt opp følgende råd som gir retningslinjer for padling:

 1. Maks 20 personer i hver gruppe inkludert trener eller turleder, så lenge kravet om avstand overholdes.
  • Det kan være mer enn 20 personer på vannet samtidig og trener/turleder kan følge flere grupper i løpet av en aktivitet, men hver gruppe må ikke bestå av mer enn 20 personer. Er det barn/unge utøvere skal det være en voksen tilsted (over 18år).
  • For et idrettsarrangement utendørs er grensen satt opp til 200 personer, se veileder for nærmere detaljer
 2. Trener/turleder kan tilrettelegge aktivitet og være med på vannet i følgebåt eller kajakk
  • Følgebåt / sikkerhetsbåt kan brukes, men kontaktflater må desinfiseres før hver bruk.
 3. Minimumsavstand på 1m mellom hver person til enhver tid. Både på vann og på land. Unngå for eksempel å sitte i flåte. Kravet til avstand kan avvikes for:
  • Barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
  • Toppidrettsutøvere
 4. Man skal ikke benytte felles utstyr som mange tar på, hvis man ikke er sikre på at man får rengjort dette mellom hver persons kontakt.
  • Fellesutstyr omfatter blant annet klubbkajakker, -årer, -spruttrekk og -bekledning.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten.
  • Viktig med god tilgang på antibac og / eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som f.eks dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Fellesgarderober / fellesdusj og treningsrom kan nå benyttes under forutsetning at smitteverntiltak ihht. helsemyndighetenes føringer følges
 7. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen.

Klubber som har et lager for private kajakker, må selv gjøre en vurdering til hvilken grad dette er organisert aktivitet. Ved uttak av private kajakker er det viktig med smittevernsutstyr som hansker ol., samt anbefalingene om å holde avstand til andre og ha god hygiene. For å minimalisere trafikken i klubblokalet - tenk gjennom om du alternativt kan oppbevare kajakken og utstyret i privat regi.

Les deg opp på andre ressurser:

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Smittevern for idrett (covid-19)
Redningsselskapet: https://www.redningsselskapet.no/korona/
Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Virke (Smittevernsveileder for treningsvirksomheter): https://www.virke.no/globalassets/3.bransjer/service-og-kultur/trening/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf