Kajakkpolo

Det åpnes nå for å trene med kontakt for både barn og unge, samt voksne!

Sist oppdatering (20.juni) gjelder:

  • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 
  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner. Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen

 

 • Det er mulig for flere grupper á 40 personer å oppholde seg på samme treningsareal utendørs. 
 • Bruk av garderober og trimrom er nå tillatt
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
 • Syke personer må holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les hele veilederen