Årsmøte

Idrettslag har tidligere fått utsatt frist til 15. juni for avholdelse av årsmøte. Denne fristen er ytterligere utsatt, slik at idrettslaget plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31.12.2020.

Husk at årsmøtet kan deles opp, slik at saker som haster, kan behandles f.eks. på et ekstraordinært digitalt årsmøte, mens resterende saker behandles på et fysisk årsmøte senere. Dette kan f.eks. være aktuelt for godkjenning av regnskapet.

Årsmøtet kan avholdes på tre ulike måter; skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte, forutsatt at dette gjennomføres i samsvar med offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger. 

 

Les mer om årsmøter og ting på NIF sine sider HER