Sist oppdatert: 14.01.2022

Restriksjoner med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Trening, øving og aktiviteter

Barn og unge under 20 år

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
 • Innendørs aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

For alle

 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Arrangementer

 • Det er fra 14. januar ikke lenger noen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper og lignende.
 • For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Les mer om reglene for gjennomføring av arrangementer.

Toppidrett

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere (oppdateres fortløpende av regjeringen), les mer her

Les den oppdaterte covid-19-forskriften her.