Sist oppdatering (5.mai) gjelder:

  • Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 10 personer. Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritid- og idrettsaktiviteter, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde 1 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten. Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

Merk: Regionale regler og / eller lokale regler fra kommunen kan sette andre begrensninger for aktiviteten, enn gitt gjennom de nasjonale føringene. Hold deg derfor oppdatert på hvilke regler som gjelder i din egen kommune

Koronavettregler

Kurs

NC / NM / VM2020

Ro- og padleled

Årsmøte 

NIF og generelt

Kajakkpolo

Ofte stilte spørsmål