Sist oppdatering (20.juni) gjelder:

  • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 

     

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner. Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen

Merk: Regionale regler og / eller lokale regler fra kommunen kan sette andre begrensninger for aktiviteten, enn gitt gjennom de nasjonale føringene. Hold deg derfor oppdatert på hvilke regler som gjelder i din egen kommune

Koronavettregler

Kurs

NC / NM / VM2020

Ro- og padleled

Årsmøte 

NIF og generelt

Kajakkpolo

Ofte stilte spørsmål