Sist oppdatering (25.mars) gjelder:

  • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Merk: Regionale regler og / eller lokale regler fra kommunen kan sette andre begrensninger for aktiviteten, enn gitt gjennom de nasjonale føringene. Hold deg derfor oppdatert på hvilke regler som gjelder i din egen kommune

Koronavettregler

Kurs

NC / NM / VM2020

Ro- og padleled

Årsmøte 

NIF og generelt

Kajakkpolo

Ofte stilte spørsmål