Myndighetene har valgt å åpne opp for all idrettsaktivitet, uten avstandskrav, for både barn, unge og voksne.  Det er også denne gjenåpningen som kampanjen «Tilbake til idretten» skal bidra til å støtte opp om og markere.

Idretten må naturligvis fortsatt forholde seg til de retningslinjene som gjelder for arrangement og som står gjengitt i smittevernsveilederen fra Helsedirektoratet. Smittevernsreglene for arrangement står også gjengitt på kampanjesiden til Norges idrettsforbund.

Samtidig må idrettslagene også ta høyde for egne lokale regler og restriksjoner som kan inntreffe i kommuner med større smitteutbrudd, og dette må hensyntas ved planlegging og gjennomføring av kampanjearrangementer.

De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt på og utenfor idrettsarenaen. Hold dere hjemme hvis man er syk og ha god håndhygiene før, under og etter idrettsaktivitet. Hold en meters avstand til andre som ikke inngår i felles treningsgruppe, utenfor trening og konkurranser.

Vi oppfordrer derfor idrettslagene om å sette seg inn i hvilke smitteregler som til enhver tid gjelder i den enkelte kommune når det planlegges for idrettsarrangementer utover høsten.

Vi gleder oss til å se sann idrettsglede utfolde seg blant både barn, unge, voksne og ikke minst frivillige i ukene og månedene fremover.​