HMS/Sikkerhet

I mange tilfeller driver man aktivt HMS arbeid i padlingen uten at man er seg vesentlig bevisst. Det vil si at man tenker på sikkerheten ved for eksempel å sørge for at deltakere ikke fryser eller er sultne. Dette er forebyggende HMS arbeid, noe som er vel så viktig som krisehåndtering.

Forebyggende arbeid er gjerne pakket inn i kursopplegget og læringsløpet ved at tiltak som holder deltakerne varme og mette også fremmer læring og motivasjon.

Selvfølgelig er dette bra, men å tenke igjennom at man også gjør dette for å hindre uønskede hendelser som kan inntreffe senere om man ignorerer disse faktorene er viktig.

I verste fall kan kalde, hvis vi følger kuldeeksempelet, deltakere gå ned med hypotermi. Denne prosessen kan i tillegg gå raskere dersom man ikke har fått i seg energi i lunsjen.

Gjennom HMS-forskriften og Produktkontrolloven er vi pålagt å drive systematisk HMS arbeid i virksomheten. Hensikten er ikke å gjøre det vanskelig for folk å holde kurs eller klubbtreninger/turer, men å trygge aktiviteten ved at man sikrer at tilbyder har tenkt igjennom risikofaktorer ved tilbudet. Samt imøtekommet dem med hensiktsmessige tiltak som reduserer sannsynligheten og konsekvensen, og dermed risikoen, ved eventuelle hendelser til et akseptabelt nivå.

Det er kravet om at dette arbeidet skal være systematisk risikoreduserende som er essensen i arbeidet.