Organisering

Det arrangeres flere ulike konkurranser i Norge og internasjonalt. Ambisjonsnivået avgjør hvor man er. Trening i klubben er helt sentralt.

Trenerutdanning er en god måte å møte utøverne i klubben på. Padleforbundet har ansvar for utdanningsstigen og trenerutdanning. Klubbene anbefales å følge opp trenerne sine ved å gi dem muligheter for videreutvikling – for eksempel ved deltakelse på trenersamling i forbundsregi.

Lokale mesterskap arrangeres i klubbene. En god plassering, eller selve deltakelsen, i et slikt mesterskap gir mange motivasjon for å trene i kajakk. Andre benytter disse mesterskapene i en langsiktig strategi mot toppidrett og gull i internasjonale mesterskap.

Nasjonale mesterskap som Norges Cup og Norgesmesterskap eies av Padleforbundet, men det er klubbene som er teknisk arrangør. Dette går på rundgang i miljøet. Klubbene sender utøvere sammen med klubbtreneren til nasjonale mesterskap.

Internasjonale mesterskap, for eksempel verdenscupen, verdensmesterskap og OL, kjøres av the International Canoe Federation med utvalgte vertsnasjoner som varierer fra år til år. For å delta her må man være med i nasjonale uttaksmesterskap i Padleforbundregi. Eventuell representasjon blir avgjort på grunnlag av uttakskriterier som er satt på forhånd.