Kompetanse

Norges Padleforbund kan bistå med kompetanseheving for klubber som ønsker å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede.

Norges Padleforbund skal i den grad det er mulig arbeide for at det gis et tilrettelagt tilbud til funksjonshemmede i nærmiljøet og klubbene. En viktig del av dette arbeidet er å øke kompetansen hos klubbene.

ETU Ledelse for Funksjonshemmede er en påbygningsmodul i Våttkortstigen som gir Aktivitetsledere, Turledere og Veiledere økt kompetanse og erfaring med å tilrettelegge padling for funksjonshemmede. Kurset legges opp som en helgesamling i samarbeid mellom naturlige arenaer og møtesteder (f. eks helsesportsenter) for funksjonshemmede og NPF. Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praksis. NPF arranger kurs en til to ganger i året. Kurs legges ut på terminlisten.

I vårt kompendie kan du lese om forskjellige typer funksjonsnedsettelser, hva det betyr for padleaktiviteten og hvordan vi enkelt kan tilrettelegge aktiviteten.

Kontakt: post@padleforbundet.no