Toppidrett

Mange, både utøvere og trenere, legger et fantastisk arbeid og veldig mange timer ned i treningen. For å motta støtte, både i form av stipender og menneskelige ressurser som ligger i denne kategorien, må man arbeide mot følgende definisjon av toppidrett:

Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 

Les mer på Olympiatoppen.no.

Norsk padling har en lang tradisjon for å hevde seg internasjonalt, og forbundet har en klar målsetting om at landslaget (flattvann) skal ha et nivå der man kan kjempe om medaljer i internasjonale mesterskap.  Denne målsettingen ligger til grunn for det trenings- og forberedelsesarbeidet som forbundet gjør med seniorlandslaget.