Miljødirektoratet med ambisiøs handlingsplan for Oslofjorden

04.12.2019

Miljødirektoratet har utarbeidet et ambisiøst forslag til handlingsplan for Oslofjorden. Planen ble overlevert Klima- og miljødepartementet 2. desember.

Et prioritert område i den nye handlingsplanen er økt satsing på nærfriluftslivsområder – områder der folk bor og oppholder seg.

Prosjekt Ro- og padleled Oslofjorden støtter denne satsingen.

Dette  vil kunne bedre tilgang til fjorden for padlere og roere og andre som utøver friluftsliv i nærmiljøet.

 

Les mer hos Miljødirektoratet og Oslofjorden Friluftsråd.

 

 

Tags: #Hav , #Surfski , #Ro- og padleled Oslofjord