Yngre ledere

17.03.2015

Nå har padleklubbene i NPF en gyllen mulighet til å utdanne Yngre ledere.

Norges idrettsforbund og Norges idrettshøyskole har en skreddersydd leder utdannelse for ungdommer som har verv, eller som ønsker verv og/ eller arbeid i norsk idrett. Norges Padleforbund kan anbefale personer å søke. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med padleklubber som har engasjerte ungdommer i styret, eller ungdommer som ønsker seg et verv i klubben. 

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk. Studiet er lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Studenten vil få økt kompetanse innen ledelse og coaching og økt forståelse av norsk idrett som organisasjon. Hvert emne har avsluttende eksamener og gir til sammen 20 studiepoeng.

Søker må være mellom 19 og 29 år.

Norges Padleforbund har et spesielt oppfølgingsansvar overfør person dersom personen kommer in på studiet. Norges Padleforbund dekker samtlige kostnader for kurset. 

Les mer om kurset her:

http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/Utdanningsprogramforyngreledere.aspx

For at Norges Padleforbund skal anbefale en person stiller vi følgende kriterier:

-          at personen har et verv i styre eller ønsker verv og/ eller arbeid i norsk idrett

-          at personen er medlem i en padleklubb

-          at personen stiller med 100 % oppmøte på kurssamlingene. (4 helger i Oslo)

Søknadsprosess

Første steg: Send kortfattet begrunnelse til Norges Padleforbund. Hvorfor skal Norges Padleforbund satse på akkurat denne person, hvilket verv/funksjon har personen i klubben i dag og hvor lenge har personen hatt denne funksjon, hvilket verv/funksjon personen ønsker, motivasjon for å gå på studiet, egenskaper/kvaliteter som gjør at personen bør være med på studiet. Leder i klubben må bekrefte begrunnelsen. Send begrunnelsen til annkatrin@padleforbundet.no innen mandag 7. april.

 

Andre steg: Fullstendig søknad sendes elektronisk via SøknadsWeb direkte til Norges idrettshøgskole. www.nih.no. Fristen er 15. april 2015. Alle vedlegg må sendes innen fristen. Les mer om søknadsprosessen i linken ovenfor. Kandidaten må selv sørge for å sende søknad med samtlige vedlegg innen fristen.